Aker-sjefen: Gevinstene kan bli formidable

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen kom med tre utfordringer til politikerne på et bransjeseminar tirsdag.

Børs

Til seminaret Norwegian Energy Partners (Norwep) hadde Aker-sjefen med seg en presentasjon som beskrev de endringene Aker mener er nødvendige i samspillet mellom både selskapene i oljenæringen og norske myndigheter for å sikre den norske konkurransekraften også på sikt.I presentasjonen var det ifølge TDN Finans direkte utfordringer til norske politikere, og spesielt olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), som satt i salen.Eriksen, som mange andre før ham, understreket behovet for modernisering, forenkling og harmonisering av standarder og prosedyrer i den norske olje- og gassnæringen. Han var svært tydelig på at det gjenstår mye i dette arbeidet, og viste til fjorårets Konkraft-rapport.- Dette må norske politikere ta tak i, sa han, ifølge nyhetsbyrået.Den andre utfordringen dreiet seg om at myndighetene må innføre en ordning for deling av informasjon mellom aktører i bransjen, for å sikre gjenbruk av design og erfaringer om bygging og drift.- Men patenter skal selvsagt respekteres. Dette handler om at ressurser og kunnskap som staten allerede i stor grad har betalt for skal komme flere til nytte, gjennom gjenbruk. Aker deltar mer enn gjerne på dette, sa han.Aker-Eriksens tredje utfordring til Søviknes og de andre politikerne i salen var å få utarbeidet en felles strategi for digitalisering, automatisering og robotisering av norsk sokkel, noe Eriksen mener er avgjørende hvis sektoren skal takle konkurransen på sikt fra forskjellige lavkostnadsregioner rundt om i verden.- Hvis dette gjøres rett, kan effektiviseringsgevinstene bli formidable. Det er ingen grunn til at Norge ikke kan bli en global spydspiss innen dette fremtidsrettede området, sier Eriksen, ifølge TDN Finans.- Det er valgår i år, og jeg håper disse punktene får en viktig del i debatten, understreket Eriksen.

aker
øyvind eriksen
politikk
olje & gass
Nyheter
Børs