Ferd kjøper lab - søsken deler flere hundre mill.

Johan H. Andresens Ferd kjøper 40 prosent av Dr Fürst Medisinsk Laboratorium.

Legesøsknene Helgheim deler anslagsvis oppunder 400 millioner kroner når Johan H. Andresens Ferd kjøper 40 prosent av Dr Fürst Medisinsk Laboratorium, skriver DN.Fürst Medisinsk Laboratorium har ifølge avisen i en årrekke levert svært gode marginer og har i dag 400 ansatte og hovedkontor på Furuset i Oslo.Det hadde i 2015 et driftsresultat før avskrivninger (såkalt ebitda) på 95 millioner kroner. Denne type selskaper prises normalt til ti ganger ebitda, noe som gjør selskapet verdt rundt 950 millioner kroner, skriver DN.Det betyr at Ferd ifølge avisens anslag betaler rundt 380–400 millioner kroner for 40 prosent av selskapet.Hverken kjøper eller selger ønsker å kommentere prisen, skriver DN.


Les også