Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge (SPN) var 1,7 prosent i første kvartal 2017, 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.- Oppgang i verdensøkonomien og økt optimisme internasjonalt bidro til gode resultater i første kvartal, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva.Etter økningen på 3,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2017 har SPN vokst til 215,8 milliarder kroner. På aksjeporteføljen var avkastningen 2,0 prosent i første kvartal, som er 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer.Avkastningen til renteporteføljen var på 1,2 prosent, som er 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.Folketrygdfondets forvaltning av SPN har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 6,9 prosent siste ti år, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.