John Fredriksens tankrederi Frontline Ltd. kom sent tirsdag kveld med et revidert bud på DHT Holdings Inc. Budet gir et bytteforhold på 0,8 Frontline-aksjer per DHT-aksje.Budet tilsvarer en premie på 18 prosent i forhold til DHTs volumveide kurs de 10 dagene før 21. april og 15,8 prosent i forhold til 30 dagers volumveide snitt.Frontline skriver at et sammenslått selskap vil gi det største børsnoterte tankrederiet både når det gjelder flåtestørrelse, markedsverdi og handelslikviditet.Frontline-sjef Robert Hvide Macleod sier i meldingen at de er overbevist om at den foreslåtte fusjonen vil maksimere verdiene for aksjonærene i begge selskaper.