Norsk Hydro melder om et underliggende resultat før finansposter og skatt på 2.284 millioner kroner i 1. kvartal, opp fra 1.501 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Økningen reflekterer hovedsakelig høyere realiserte «all-in» metall- og aluminapriser, delvis utlignet av høyere råvarekostnader.
Litt under konsensusResultatet etter skatt kom inn på 1.838 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot 2.382 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.824 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,86 kroner, mot 1,12 kroner ved samme korsvei året før. Forventningen var 0,89 kroner.Resultatet før skatt ble 2.546 millioner kroner, sammenlignet med 2.694 millioner kroner i fjor og ventet 2.698 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 2.410 millioner kroner, mot 1.693 millioner kroner i fjor. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 2.775 millioner kroner.EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer) kom inn på 3.762 millioner kroner, opp fra 2.908 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 23.026 millioner kroner, sammenlignet med 20.318 millioner kroner i 1. kvartal 2016. Forhåndstipset lød på 23.681 millioner kroner.Øyner etterspørselsvekstNetto kontantstrøm fra driften kom inn på 668 millioner kroner, sammenlignet med minus 242 millioner kroner i samme periode i fjor.- Vi har oppjustert vår forventning til vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017 fra 3-5 prosent til 4-6 prosent, og vi forventer et stort sett balansert marked. Hydro er godt posisjonert i dette markedet. Etterspørselen etter aluminium i lettvektsprodukter og bærekraftige løsninger fortsetter å øke, og bekrefter vår tro på Hydros integrerte verdikjede, basert på aluminiumproduksjon med lave klimautslipp. sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.Han minner også om at gode finansresultater og god drift ikke står alene.- Det går hånd i hånd med sikkerhet. I april opplevde vi den verste formen for ulykke - et dødsfall. Vi må aldri miste fokus på vår aller viktigste jobb: å sørge for at alle kommer trygt hjem hver eneste dag, fortsetter konsernsjefen.