Konkurranse-myndighetene med Protector-kontroll

Børs

Det svenske Konkurrensverket gjennomførte 4. april 2017 kontroll i Protector ASAs svenske filial, med sikte på å undersøke om den svenske filialen har deltatt i konkurransebegrensende samarbeid i forsikringsmarkedet i Sverige. Tilsvarende kontroller er gjennomført i flere andre foretak i det svenske markedet.Ifølge en børsmelding synes kontrollen å ha bakgrunn i en klage og å angå konkurranse om oppdrag i anbudslignende prosesser.Protector ASA antar at Konkurrensverket kan ha behov for noe tid for å gjennomføre kontrollen og deretter gjøre seg opp en oppfatning om saken. Protector vil selvfølgelig samarbeide med myndighetene for å tilrettelegge for dette, heter det.

protector forsikring
Nyheter
Børs