- Vi legger et veldig vellykket kvartal bak oss, sier toppsjef i Daimler, Dieter Zetsche, i en kommentar til kvartalsrapporten for 1. kvartal. Tallene viser at driftsresultatet økte med 87 prosent til 4 milliarder euro, fra 2,1 milliarder euro ved samme korsvei i fjor.Mens nettoresultat doblet seg til 2,8 milliarder euro.- Foran oss har vi en rekke muligheter for videre lønnsom vekst. Vi har de riktige produktene for å utnytte disse mulighetene, og den økonomiske styrken til å gjøre de nødvendige investeringene. Det siste eksempelet: vår nye S-klasse. Daimler holder seg på den raske banen, sier Zetsche.Totalt solgte konsernet et rekordhøyt antall biler i 1. kvartal - 754.300 biler, som tilsvarer en økning på 10 prosent fra i fjor.Driftsinntektene landet på 38,8 milliarder euro, som justert for valutaeffekter var en økning på 7 prosent.For hele året venter Daimler en betydelig vekst i enhetssalg, inntekter og driftsresultat.