Monobank ASA, som ble tatt opp til notering på Oslo Børs' Merkur Market i midten av februar, melder om et resultat etter skatt på 1,83 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot minus 6,51 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt beløp seg til 2,44 millioner kroner, sammenlignet med minus 8,68 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Resultatet før tap på utlån var på 7,36 millioner kroner, sammenlignet med minus 6,78 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 29,87 millioner kroner, mot 4,73 millioner kroner i samme periode året før.Her erog .