Selskapet øker produksjonen i USA kraftig.Norsk Titaniums strukturelle komponenter er godkjent av det amerikanske luftfartstilsynet FAA, og selskapet blir det første i verden som skal levere slike godkjente deler til Boeing, en av verdens største flyprodusenter.– V i er stolte av å ta dette historiske steget sammen med en luftfartsinnovatør som Boeing. Vi vil fortsette å utvide porteføljen av produkter vi leverer til Boeing i tråd med strenge krav. Det er en ære å få FAAs godkjenning for disse komponentene, sier Norsk Titanium-sjef Warren M. Boley på . De norske titankomponentene skal brukes i Boeings prestisjemodell Dreamliner.Delene skal først produseres i Norge, men selskapet planlegger å utvide kapasiteten ved sin fabrikk i den amerikanske delstaten New York kraftig.– Vi fikk den første maskinen på plass i Plattsburgh nylig, mens vi har tre maskiner i Norge. I løpet av året skal vi flytte produksjonen for Boeing hit, og mot slutten av året skal vi ha ni maskiner i drift her, sier markedsdirektør Chip Yates til en .(©NTB)