Trafikverket har tildelt Svensk Järnvägsteknik AB, et selskap heleid av NRC Group ASA, en kontrakt for utskiftning av signalanlegget på jernbanestrekningen mellom Laxå og Gøteborg, går det frem av en børsmelding sendt ut torsdag kveld.Kontraktssummen er oppgitt til 101 millioner svenske kroner.Arbeidene vil starte opp i mai 2017, og planlegges fullført senest desember 2019.Den formelle signeringen vil tidligst finne sted etter en 10 dagers klageperiode.Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er største aksjonær i NRC Group, med 12,9 prosent eierandel.