Nordic Mining opplyser i en melding at selskapet har gjort store fremskritt i sitt testprogram, og har dokumentert at det er mulig  å produsere rutil og garnet til markedskvalitet.I testprogrammet har en nå produsert et rutilprodukt på 95 prosent TiO2 med utvinning på over 50 prosent. Arbeidet pågår nå med å utbedre utvinningsgraden mens man samtidig opprettholder produktkvaliteten. Garnetproduksjonen deles i en grov og fin produktstrPoøm, hvor en har lykkes med å utvikle sistnevnte til markedsspesifikasjoner. Fokuset er derfor nå å gjøre det samme med den grove produktstrømmen.