Procter & Gamble fikk et resultat pr aksje fra kjernevirksomheten på 0,96 dollar pr aksje i sitt regnskapsmessige 3.kvartal.Det var ventet et resultat pr aksje på 0,94 dollar.Omsetningen kom inn noe under forventningene.Det var ventet en omsetning på 15,73 milliarder dollar, ifølge Bloomberg, mens fasiten viste 15,6 milliarder dollar.Det tilsvarer en nedgang på én prosent fra året før, inkludert en negativ valutaeffekt på to prosent, opplyser selskapet.  Kontantstrømmen fra driften var på tre milliarder dollar. Selskapet beholder guidingen for organisk salgsvekst fra om lag to prosent til mellom to og tre prosent for regnskapsåret 2017.Aksjen faller om lag én prosent i førhandelen.