- Redere må være villige til å ta de vanskelige beslutningene

Siem Offshore maner til skraping av eldre offshore serviceskip.

Oljekrisen med oljeprisfall og investeringskutt ble til en perfekt storm for offshorerederiene som hadde kontrahert skip til den store gullmedaljen, gjerne ved hjelp av kraftig belåning.Aktivitetsfallet har sendt ratene til bunns og bidratt til at rekordmange offshoreskip ligger i opplag langs kysten.Da Rederiforbundet la frem sin konjunkturrapport i slutten av mars, sa administrerende direktør Sturla Henriksen til TDN Finans at mer enn hvert fjerde offshoreskip ligger i opplag.Maner til skrapingI årsrapporten skriver styret i Siem Offshore at en global innhenting av boreaktivitetene vil kunne absorbere noe av den nåværende overskuddskapasiteten, men ikke alt."Redernes oppbygging av eksisterende flåter, og spekulative bestillinger av nybygg basert på altfor optimistiske prognoser til fremtidig etterspørsel, forventes å ta mange år å absorbere", heter det i rapporten.- Redere og deres interessenter må være villige til å ta de vanskelige beslutningene for å minimere den nåværende overskuddkapasiteten ved å skrape eldre, mindre effektive fartøy i favør av moderne tonnasje som har blitt bygd for å møte dagens stadig mer krevende spesifikasjoner, skriver styret og fremhever at sånne handlinger er nødvendige for å sørge for langsiktig finansiell stabilitet for industrien. KonsolideringKristian Siem gikk i fjor i bresjen for konsolidering i bransjen for norske offshore serviceskip.Sammen med Hedgefondet Elliot opprettet han et fond på vel to milliarder kroner med konsolidering i tankene. Han var lenge linket til Farstad Shipping, og i november i fjor ble det inngått en bindende avtale mellom Kristian Siem-kontrollerte Siem Oilservice Invest Holdings Limited og Farstad Shipping vedrørende restruktureringen av Farstad.De klarte imidlertid ikke å komme frem til en løsning, og avtalen ble dermed terminert i starten av januar.Deretter kom Kjell Inge Røkke på banen, og Farstad blir som kjent en del av et nytt gigantrederi sammen med Solstad Offshore og Deep Sea Supply.Siem mener fortsatt at konsolidering av rederier er positivt."Det finansielle presset på industrien har ført til konsolidering blant redere, noe som er positivt for en industri som er veldig fragmentert", heter det i rapporten. Økte inntekterDet Kristian Siem-dominerte rederiet hadde inntekter på 469,1 millioner dollar i 2016, etter en økning fra 2015 da inntektene endte på 422,5 millioner dollar. Resultatet før skatt endte på minus 156,5 millioner dollar. Det var imidlertid bedring fra 2015 da resultatet før skatt var på 191,7 millioner dollar. Tidligere onsdag ble det meldt at rederiet måtte endre regnskapet for 2016 på grunn av et valutatap på 60,3 millioner dollar knyttet til datterselskapet Siem Brazil.