Den 2011-bygde riggen skal returnere til vanlig drift og normal kontraktsfestet dagrate 1.juli, opplyses det. Det var i slutten av juni i fjor at Seadrill Partners og BP inngikk en avtale om at riggen skulle forbli på en "standby-rate" på 316.000 dollar dagen til slutten av 2017, da den skulle tilbake i drift på sin kontaktsfestede dagrate på 526.000 dollar pr dag. Ifølge avtalen måtte BP indikere sine intensjoner om å få riggen tilbake i arbeid i april i år. 6.generasjons-riggen har ligget i varmt opplag i standby-perioden, og ble nedbemannet i mai i fjor.