Eivind Yggeseth

Siem fikk tommelen opp fra obligasjonseierne

Offshorerederiet Siem Offshore får gjennomføre de foreslåtte endringene i lånevilkårene til sine to utestående obligasjonslån.

Siem Offshore opplyste 31.mars at de ønsket å kjøpe tilbake obligasjoner i obligasjonslånene SIOFF01 og SIOFF02 for opp til 200 millioner kroner i en auksjon.Etter tilbakemelding fra obligasjonseierne så selskapet seg nødt til å endre betingelsene for tilbudet.Av en børsmelding tirsdag fremgikk det at det nye tilbudet bestod i å kjøpe tilbake obligasjoner i de nevnte lånene for henholdsvis 229 millioner kroner og 171 millioner kroner - totalt 400 millioner kroner. Tilbudet var betinget av at obligasjonseierne godtok forslagene til endringer i lånebetingelsene som tidligere annonsert, på dagens obligasjonseiermøte. Endringene ble godkjent med henholdsvis 87,1 prosent og 95,7 prosent av stemmene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også