KjøpLogg inn

Skal bygge skole for en kvart mrd.

AF Gruppen får skolekontrakt i Akershus.

Publisert 25. april 2017 kl. 11.46
Oppdatert 25. april 2017 klokken 11.48
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 137 ord
Morten Grongstad. Foto: Finansavisen.

AF Gruppen er innstilt for tildeling av kontrakt med Ås kommune for prosjektet Rustad skole.Kontrakten omfatter rivning av eksisterende skole og bygging av ny komplett 4- parallell 1-7 skole med flerbrukshall. Skolen med flerbrukshall kommer på et samlet brutto bygningsareal på 11.718 m2 i tillegg skal det opparbeides et utomhus areal på ca 20.000 m2 og anlegges nytt veianlegg og parkeringsplasser ved nærliggende arbeidskirke.Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er 224 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Arbeidene starter i juni 2017 og skolen vil stå ferdig til skolestart i 2019.- Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Rustad skole er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet lærested, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i en børsmeldling