Storebrand melder om et resultat etter skatt på 465 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot 311 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 399 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,03 kroner, mot 0,67 kroner ved samme korsvei i 2016. Forventningen var 0,89 kroner.Resultatet før skatt ble 573 millioner kroner, sammenlignet med 430 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 510 millioner kroner.Konsernresultatetet før amortisering og nedskrivning ble 671 millioner kroner, mot 537 millioner kroner året før. Her var forventningene 612 millioner kroner.Premieinntektene beløp seg til 7.559 millioner kroner, sammenlignet med 8.286 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Her erog .