Yara rapporterte en justert EBITDA på 3.3 millioner kroner i første kvartal 2017, 34 prosent lavere enn for samme periode i fjor.Ifølge TDN Finans var det ventet en EBITDA på 3.9 millioner kroner, men opplevde både realiserte gjødselpriser og høyere energikostnader.Normalt sett er første kvartal det sesongmessige sterkeste kvartalet, og med økende gasskostnader og ny gjødselkapasitet igangsatt i markedet, er det vanskelig å se 2017 som noe annet enn utfordrende, uttaler Citi i sin siste oppdatering.DNB og Pareto enigYaras gjennomsnittlige realiserte urea- og nitratpriser falt med henholdsvis fem prosent og 15 prosent på årsbasis, mens NPK-prisene falt med omtrent ti prosent. Selskapets gjennomsnittlige globale gasskostnader var samtidig 28 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge Yara.DNB Markets sier seg enig med Citi, og tror Yara-konsensus blir nedjustert rundt fem prosent som følge av kvartalsrapporten.Pareto Securities mener Yaras høye ordrebok inn i første kvartal har kun en kortvarig effekt, og bør gi begrenset effekt på estimatene fremover.