KjøpLogg inn

Staten kaller bøndenes milliardkrav umusikalsk

Bøndene krever over 1 milliard kroner i økte overføringer fra staten. Pengene skal blant annet bidra til å tette inntektsgapet mellom små og større bruk. 

Publisert 26. april 2017 kl. 14.53
Oppdatert 26. april 2017 klokken 14.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 418 ord
John Deere-traktor. AP Photo

Kravet fra de to bondeorganisasjonene har en totalramme på 1,45 milliarder kroner og utgjør 31.700 kroner per årsverk. 1,15 milliarder skal tas fra statsbudsjettet, mens 150 millioner skal hentes inn ved prisøkninger.Å redusere inntektsgapet til andre grupper og styrke økonomien til de minste gårdene er hovedprioriteten. Håpet er å bøte på skaden som bondeorganisasjonene mener ble påført landbruket gjennom jordbruksoppgjøret i 2014, som endte i brudd.– Betydelige midler ble flyttet fra små og mellomstore til større bruk. I tillegg ble produksjonstaket økt, noe som også bidro til sentralisering, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.ReversereBartnes erkjenner at det er vanskelig å demme opp for alle følgene av 2014-oppgjøret, men mener årets krav vil bidra til å trekke utviklingen i riktig retning.– Noe er ikke mulig å reversere, men vi kan unngå at de negative effektene av 2014 blomstrer opp, sier han.I likhet med Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag gleder han seg over at stortingsflertallet natt til onsdag skrev om store deler av regjeringens landbruksmelding.– De fleste av regjeringens forslag er slått tilbake. Stortingsflertallet gir et klart og tydelig signal om satsing på norsk matproduksjon ved å styrke små og mellomstore bruk og heve bondens inntekter. Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.– Vi er svært fornøyd med at Stortinget avviste forslagene om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmelk samt markedsordningene for poteter og epler, tilføyer Furuberg.– UmusikalskBondelaget beskriver kravet som ambisiøst, et begrep statens forhandlingsleder Leif Forsell også tok i bruk. Han viste til at kravet innebærer en inntektsvekst på 9 prosent. Til sammenligning har årets lønnsoppgjør i privat sektor en ramme på 2,4 prosent.– Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk. Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, sier Forsell.Han mener situasjonen ikke blir mindre krevende av at det aller meste av veksten skal tas fra budsjettmidler.– En økning på rundt 1 prosent i målprisene er den laveste på veldig mange år, kanskje så mye som ti år, sier Forsell.Han erkjenner at bøndene må få mer enn andre grupper dersom inntektsgapet skal tettes, men legger ikke skjul på at han mener årets krav er i høyeste laget.– Når du regner prosent av et lite tall, så er jo ikke svaret så stort. Det er derfor vi vil måle inntektsutviklingen i kroner. En økning på 9 prosent er nødvendig for å svare på Stortingets føringer om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, sier Bartnes.(©NTB)