bygge, eiendom, bygningsarbeider

Stockholm-jobb for Veidekke

Prosjekt nummer syv er i gang.

Veidekke Bygg Stockholm har fått i oppdrag av Lidingö by å bygge om Lidingö rådhus, går det frem av en børsmelding.Ombyggingen er Veidekkes syvende prosjekt i samarbeid med Lidingö by, og inngår i den foreliggende rammeavtalen.Prosjektet er igangsatt, og arbeidet beregnes å vare frem til sommeren 2019.Oppdraget omfatter blant annet å prosjektere og gjennomføre byggeprosjektet som et samarbeidsprosjekt. Totalt skal ca. 15.000 kvadratmeter bygges om.Veidekkes datterselskap Veitech vil stå for samtlige tekniske installasjoner.Meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også