Fusjonen mellom Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply har fått grønt lys fra Konkurransetilsynet. Det opplyses at fusjonen ventes å bli gjennomført på eller rundt 9. juni i år.