Vistin Pharma melder om et resultat etter skatt på 3,9 millioner kroner i 1. kvartal 2017. Året før var resultatet på 6,6 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,23 kroner, mot 0,39 kroner ved samme korsvei i 2016.Resultatet før skatt ble 5,1 millioner kroner, mot 8,8 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 5,8 millioner kroner, mot 0,1 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Driftsinntektene beløp seg til 97,3 millioner kroner, mot 103,2 millioner kroner ved samme korsvei året før.Les mer i  og