ihar i dag rapportert resultatet for 1. kvartal 2017. Telenors konsoliderte tall i millioner gir et driftsresultat på 1.019 millioner kroner, ned fra 1.110 millioner kroner året før.EBITDA før andre poster utgjorde 1.353 millioner kroner, sammenlignet med 1.431 millioner kroner i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 2.989 millioner kroner,  ned fra 3.405 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Antall abonnement falt med 524.000 til 11,776 millioner i løpet av kvartalet.
Utsikter for 2017 (uendret)
  • Trafikk- og abonnementsinntekter (inkludert samtrafikkinntekter) på nivå med 2016
  • EBITDA-margin på nivå med 2016
  • Driftsmessige investeringer (capex): 11-13 prosent av trafikk- og abonnementsinntekter (inkludert samtrafikkinntekter)