Telenor selger mer i VimpelCom

Letter seg for 70 millioner nye aksjer.

Telenor selger 70 millioner aksjer i Veon Ltd. (tidligere VimpelCom Ltd.), går det frem av en børsmelding.Kursen er i en bookbuilding satt til 3,75 dollar per depotaksje, noe som gir et nettoproveny til Telenor på 259 millioner dollar (rundt 2,2 milliarder kroner). Summen vil inngå i Telenors kontantstrømoppstilling for 2. kvartal 2017.Transaksjonen ventes å bli gjennomført på eller rundt den 12. april 2017.Salget utgjør 4,0 prosent av totalt antall utestående aksjer i Veon.Fortsatt en del igjenTelenor vil etter salget ha rundt 346,7 millioner aksjer i Veon, tilsvarende rundt 19,7 prosent av utestående aksjer.Dette inkluderer aksjene som inngår i Telenors 3-årige obligasjonslån som kan gjøres opp med aksjer i Veon.Obligasjonslånet forfaller i 2019 og er på én milliard dollar.Telenor presiserer at Veon etter dette salget ikke lenger vil være et tilknyttet selskap av Telenor, og alle tidligere regnskapsførte omregningsdifferanser knyttet til valuta omklassifiseres til resultatregnskapet i 2. kvartal 2017.Dette gir et regnskapsmessig tap på 7,5 milliarder kroner, inklusive skatt knyttet til sikringsinstrumenter. Omklassifisering til resultatregnskapet påvirker ifølge meldingen ikke den totale egenkapitalen i Telenor.Meldingen her.