Tidligere Funcom-direktør anker dom

Den tidligere administrerende direktøren i Funcom anker dommen for innsidehandel.

47-åringen ble fredag idømt en inndragning på over 7,8 millioner kroner. – Han opplever det veldig underlig og overraskende å bli dømt for noe han ikke anså å være innsideinformasjon. Han vil derfor måtte anke denne domfellelsen. Han er klar på at dette er en uriktig dom og ønsker å anke denne domfellelsen, sier 47-åringens forsvarer Frode Sulland til NTB fredag ettermiddag.Fredag ble den tidligere administrerende direktøren i Funcom dømt til 11 måneders ubetinget fengsel og til en inndragning på over 7,8 millioner kroner for innsidehandel, men ble frifunnet for markedsmanipulasjon.Økokrim vurderer ankeTre av de fire tiltalte i Funcom-saken ble i Oslo tingrett dømt for innsidehandel og til inndragning av over 12,8 millioner kroner. Fjerdemann ble frifunnet.– Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke. Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB fredag.Den tidligere nestlederen i selskapet (50) er dømt til fengsel i ett år og en måned, samt en inndragning på over 4,7 millioner kroner. Den tidligere finansdirektøren (47) i Funcom er dømt til fengsel i 85 dager og en inndragning på over 290.000 kroner.Ubetinget fengselTo av de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet, være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre. Alle tre er dømt til ubetinget fengsel.– Vi deler den oppfatning som dommeren gir uttrykk for, nemlig at alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlig tillitsbrudd overfor selskapet og undergraver tillit til Funcom-aksjen, sier Andersen til NTB.Den tidligere markedsdirektøren i selskapet er frifunnet på alle punkter.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også