- 2016 var et krevende år. Det vil også dette året bli, sier Gieks administrerende direktør Wenche Nistad til DN.Avisen skriver at Giek - statens organ for å tilby statlig garanti ved salg av eksportprodukter, på tre år har satt av et historisk beløp for mulige tap etter oljenedturen. Slike nedskrivninger økte med 1,8 milliarder kroner i fjor til 7,8 milliarder kroner. Det er et nytt rekordnivå. og sikrer at kjøperne får gunstigere finansiering hos bankene.Giek fikk et underskudd på 533 millioner kroner i fjor. Nistad sier  til DN at en «storm» i offshorebransjen har vært tyngre enn ventet for bare ett år siden.- Jeg hadde trodd vi skulle komme gjennom det med et nullresultat, men markedet ble enda svakere i løpet av året, sier hun til avisen.