- 2017 vil fortsette å være utfordrende

Kjemikalietankrederiet Odfjell SE venter at 2017 vil være vanskelig, men at markedet vil balanseres fra neste år.

Arkivbilde av tankskipet "Bow Asir" (tidligere "NCC Asir") - Foto Tord A. Sæle / Odfjell SE / SCANPIX

Odfjell SE avholder sin kapitalmarkedsdag mandag.Av presentasjonsmaterialet fremgår det at selskapet venter at 2017 vil fortsette å være utfordrende, blant annet på bakgrunn av at markedet forsatt prøver å absorbere mange år med stor tilbudsvekst.Fra 2018 og videre tror imidlertid selskapet at markedet vil være relativt balansert, og peker på at flåteveksten avtar, økt konsolidering, en etterspørsel som vil vokse mer enn tilbudet, og at lange turer, spesielt fra USA, vil drive etterspørselsveksten.Selskapet la frem tall 11.mai som viste et resultat etter skatt på 2 millioner dollar i 1. kvartal 2017, mot 24 millioner dollar i samme periode året før.- Vi forventer at 2017 forblir utfordrende, men vår underliggende drift er stabil. I løpet av de to siste kvartal har Odfjell tatt viktige skritt for å fornye vår kjerneflåte, til en svært konkurransedyktig pris, sa toppsjef Kristian Mørch i en kommentar til tallene, og la til: - Vi forventer at resultatene for 2. kvartal vil bli marginalt lavere enn 1. kvartal. I et langsiktig perspektiv vurderer vi at markedet vil holde seg relativt balansert og etter hvert gradvis forbedres.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker