Analytiker om tall: - En klar skuffelse

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets gjentar salg etter at Grieg Seafood la frem kvartalstall fredag.

VIDAR RUUD
Børs

- EBIT-resultatet i 1. kvartal endte på 131 millioner kroner, mot konsensus på 164 millioner kroner og Nordea Markets forventninger om 195 millioner kroner. Det var betydelig lavere enn forventet og en klar skuffelse, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets om Grieg Seafood i en fersk oppdatering.Han peker på at selskapets virksomhet gikk med tap i kvartalet, som følge til svak 2015-generasjon fisk.- Man bør imidlertid ikke ha for stort fokus på dette fordi neste generasjon fisk, som er fullt høstbar fra andre halvår, styres til betydelig lavere kostnad og har hatt en bedre ytelse. Det samme gjelder for kostnaden i Canada; Her ser vi en klar reduksjon allerede fra 2. kvartal, sier analytikeren.Når det gjelder selskapets oppdrettsvirksomhet i Norge, mener han region Rogaland virker bra, men ser høyere kostnader i neste kvartal.- Finnmark er motsatt, høy kostnad på grunn av lave volumer nå, og forbedringer fremover. Samlet sett er kombinasjon av lavere enn forventet salgspris (nedgradering av fisk) kombinert med høyere kostnad hovedårsaken til avviket, kommenterer Giskeødegård.Han peker på at selskapet opprettholder volumguidingen på 70.000 tonn, men kontraktsandelen er lav for de kommende kvartalene.- Alt i alt en skuffende rapport, og vi venter en betydelig negativ aksjekursreaksjon, avslutter analytikeren.

grieg seafood
laks
oppdrettslaks
kvartalsrapport