Bonheur låner en halv milliard

Fred. Olsen - Foto: Scanpix

Lånet var overtegnet.

Bonheur ASA har gjennomført en vellykket utstedelse av et nytt senior usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Lånet forfaller i mai 2022.Utstedelsen av lånet var overtegnet.Nettoprovenyet vil gå til generelle selskapsformål.DNB Markets var tilrettelegger.