BW Offshore opplever økt aktivitet, men ser fortsatt utfordrende marked

yu'um k'ak'nàab, fpso

FPSO-selskapet leverte dårligere enn ventet i 1. kvartal, og venter at markedet vil fortsette å være utfordrende en god stund fremover.

BW Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 15,1 millioner dollar i 1. kvartal 2017, mot minus 2,9 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 6,0 millioner dollar, opp fra minus 6,8 millioner dollar året før.EBITDA utgjorde 62,0 millioner dollar, sammenlignet med 97,4 millioner dollar i fjor.Ifølge estimater innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans var EBITDA ventet å komme inn på 79 millioner dollar, og resultatet før skatt var ventet til 7,0 millioner dollar.Selskapet skriver i kvartalsrapporten at de opplever økt aktivitet, men at olje- og gassmarkedet fortsetter å være utfordrende.«Selv om selskapet opplever økt markedsaktivitet, venter det fortsatt at antallet tildelinger vil være lavt på mellomlang sikt. Et mer positivt syn på lang sikt opprettholdes ettersom offshore-utvikling vil være en viktig del av tilbudskjeden for olje og gass fremover for å møte fremtidens energietterspørsel», heter det i rapporten.Videre opplyser selskapet at de venter endelig investeringsbeslutning for Kudu-feltet i Namibia i fjerde kvartal, men at den avhenger av en beslutning om å bygge en 850 Megawatts kraftstasjon.Det opplyses også at Catcher-prosjektet går etter planen og på budsjett.- Vi fortsetter videre med Dussafu-prosjektet, Catcher forblir på rett vei mot første olje senere i år, og vi opprettholdt en veldig god drift på tvers av hele flåten og organisasjonen, sier CEO i BW Offshore, Carl K- Arnet i en kommentar til kvartalstallene. Ved utgangen av kvartalet hadde BW Offshore en ordrereserve på 6,5 milliarder dollar, der 52 prosent er faste kontrakter og 48 prosent er opsjoner.46 prosent av ordrereserven er knyttet til Catcher-prosjektet som selskapet har med Premier Oil.


Les også