I rapporten for 1.kvartal som ble publisert mandag kveld opplyser DHT at selskapet har hatt rådgivningskostnader knyttet til oppkjøpsforsøkene til Frontline på totalt 0,8 millioner dollar, tilsvarende om lag syv millioner kroner.Sagen om Frontlines forsøk på å kjøpe opp DHT Holdings fortsetter, og den siste tiden er det ordkrigen mellom de to rederiene som har fått mest oppmerksomhet.DHT-ledelsen kastet hanskene etter det første tilbudet fra Frontline som kom i slutten av januar, med et brev til aksjonærene der de hamret løs på Fredriksen-rederiet. De skrev blant annet at Fredriksen-rederiets aksjekurs var kraftig inflatert, og at resultatet av en overtagelse ifølge styret ville blitt en utvanning på mer enn 20 prosent av verdijustert egenkapital for DHT-aksjonærene.
Les også: DHT-ledelsen: - Dette er klart uakseptabeltDen påfølgende ordkrigen mellom de to tankrederiene kan minne om den verbale battlingen mellom to boksere ved innveiingen - den bare tiltar i styrke.«Vi er ikke prisgitt en dominerende aksjonær som skal redde oss fra insolvens eller restrukturering», skriver DHT-styret som virkelig ikke sparer på kruttet i brevet. Endringen ble ifølge selskapet delvis kompensert for av en økning i flåten.
 Siden har Frontline gjentatte ganger kommet med nye bud, og alle som ett har blitt kontant avvist. Et slag under beltetstedet for Fredriksen-rederiet kom 23.mars da DHT annonserte en avtale med BW Group om kjøp av deres 11 VLCCer - Very Large Crude Carrier - i en avtale verdt 538 millioner dollar og som innebar at BW ville bli største eier i DHT.Frontline har gått rettens vei, både i New York og på Marshalløyene, for å forsøke å stanse oppkjøpet, foreløpig uten å lykkes.Nå begynner DHT-ledelsen å bli lei fremstøtene til Frontline og John Fredriksen som nekter å gi seg – i ekte Rocky Balboa-stil.Angriper FredriksenI et brev til Frontline-sjefen, Robert Hvide Macleod, publisert søndag avfeier DHT-styret Frontlines siste bud på rederiet fra 25.april som «helt utilstrekkelig for DHT og dets aksjonærer».Selskapet argumenterer blant annet for at tilbudet til Frontline som innebærer 0,8 Frontline-aksjer pr DHT-aksje, ikke tar hensyn til at DHT sine skip ville bidratt med over 45 prosent av et fusjonert rederi sin EBITDA, og at DHT-flåten er mye yngre og mer moderne enn flåten til Frontline.I tillegg til å skryte av det New York-noterte rederiets eierstyring og forretningsmodell, benytter DHT-styret anledningen til å komme flere indirekte spark til John Fredriksen. «Vi har ikke en dominerende aksjonær hvis likviditetsbehov kan være i konflikt med interessene til våre aksjonærer», heter det videre fra styret som også antyder at Fredriksen har kjøpt opp gjeld i Frontline:«Vi har ingen dominerende aksjonær som har kjøpt en betydelig del av vår gjeld og dermed skapt en konflikt mellom hans interesser som eier av gjeld og som egenkapitaleier», skriver de. Frontline eier 13,4 prosent av DHT-aksjene sammen med et annet selskap i Fredriksen-sfæren, og det faller heller ikke i god jord hos DHT-styret.«Tanken på at DHT ville komme under denne aksjonærens kontroll og bli utsatt for hans konkurrerende interesser er stikk i strid med vår visjon av hvordan man skal skape aksjonærverdier», skriver styret videre og fortsetter:«Vi har ingen dominerende aksjonær som tapper penger via et eksternt eid management-selskap».Hisser seg ikke oppFrontline-sjef Robert Hvide Macleod lar seg ikke hisse opp av det hardtslående brevet, og minner heller om at Frontline har betalt ut 5,8 milliarder i utbytter de siste 15 årene, ifølge Finansavisen. – Vi tar DHT-brevet med stoisk ro, sier Hvide Macleod til avisen. Han sier han er fristet til å trekke frem et kjent Ibsen-sitat: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.– Det interessante er at DHT-styret nå har brukt 12 dager på skrive et nær 2.000 ord langt forsvarsskrift, hvor det ikke går inn på kjernen i det vi og de andre aksjonærene ser på som en selvfølge i 2017: At saken må legges frem for aksjonærene, fortsetter han overfor Finansavisen, og er klokkeklar på at Frontline sin løsning ville vært den beste for alle. – Vi fortsetter å oppleve sterk støtte for våre industrielle og finansielle argumenter. Vårt tilbud maksimerer verdiene for alle aksjonærene, både i DHT og i Frontline, og vi mener at løsningen vår er til det beste for begge parter, sier Macleod til Finansavisen.InntektsfallDHT Holdings måtte se inntektene falle i 1.kvartal 2017 som følge av fallende rater, ifølge kvartalsrapporten publisert tirsdag kveld. Rederiet seilte inn 92,1 millioner dollar i inntekter i 1.kvartal 2017, ned fra 107,6 millioner dollar i i 1.kvartal 2016.Selskapet tok levering av en ny VLCC - Very Large Crude Carrier - i januar, det siste en rekke av seks nybygg som ble bestilt ved HHI-verftet i 2013 og 2014.Det justerte driftsresultatet før nedskrivninger og avskrivninger (EBITDA) endte på 50,6 millioner dollar i kvartalet, mot 69,5 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet endte på 15,3 millioner dollar i 1.kvartal, tilsvarende et resultat pr aksje på 0,15 dollar etter en tilnærmet halvering fra året før.Justert for en nedskrivning på 7,5 millioner dollar i forbindelse med salget av skipene DHT Phoenix og DHT Ann, endte resultatet på 21,8 millioner dollar, eller 0,23 dollar pr aksje.På forhånd var det ventet et resultat pr aksje på 0,20 dollar, ifølge Tradewinds.