Gigantoppkjøp i rigg

rigg

To riggkjemper finner sammen i en avtale verdt rundt 860 millioner dollar, tilsvarende 7,3 milliarder norske kroner, og posisjonerer seg for fremtiden.

Det britiske riggselskapet Ensco og det amerikanske riggselskapet Atwood Oceanics har inngått en endelig fusjonsavtale, der Ensco kjøper Atwood i en ren aksjetransaksjon, ifølge en melding tirsdag.Styrene i begge selskapene har enstemmig godkjent fusjonsavtalen, opplyses det. Aksjonærene i Atwood mottar 1,60 Ensco-aksje for hver Atwood-aksje de innehar, tilsvarende en samlet verdi på 10,72 dollar pr Atwood-aksje, basert på Enscos sluttkurs på 6,70 dollar fredag.Budet representerer en premie på om lag 33 prosent sammenlignet med Atwoods sluttkurs fredag.Ensco skriver i meldingen at de venter at transaksjonen vil bli gjennomført allerede i tredje kvartal 2017, og at etter sluttført transaksjon, vil Ensco- og Atwood-aksjonærene eie om lag 69 prosent og 31 prosent hver av Ensco. Ensco forventer å realisere årlige synergieffekter før skatt på rundt 65 millioner dollar for hele 2019 og videre ettere det.- Kombinasjojnen Ensco og Atwood vil styrke posisjonen vår som lederen i offshore boring over et bredt spekter av vanndyp over hele verden, og skape en bred plattform vi kan bygge videre på i fremtiden, sier CEO i Ensco, Carl Trowell i en kommentar. RiggkjempeDet kombinerte selskapet vil få en flåte på 26 flyterigger og 37 jack up-rigger. Selskapet skriver at det forventes fremtidige muligheter for inntektsvekst med en større flåte som tjener en større kundebase over et stort geografisk område. Selv om de nåværende markedsforholdene er utfordrende vil Ensco ble ideelt posisjonert for å møte økende etterspørsel fra kunder etter hvert som markedet henter seg inn, skriver selskapet videre. Selskapsverdien til det kombinerte er rundt 6,9 milliarder dollar, basert på sluttkursen til selskapene 26.mai.Det kombinerte selskapet vil ha en ordrebok på om lag 3,7 milliarder dollar. KurseksplosjonAtwood gjør et kjempebyks på børsen i New York, og er i 17-tiden norsk tid opp om lag 25 prosent.Ensco går motsatt vei, og faller snaut fem prosent.