Har 474 millioner i kontanter og aksjer for 357 millioner

Det er status for Øystein Stray Spetalens Saga Tankers.

I 1. kvartal 2017 fikk Saga Tankers et nettoresultat på 36,23 millioner kroner, mot 10,35 millioner kroner for et år siden.Når man tar med alt som er relevant for eierne og verdien av selskapet (total comprehensive income) var resultatet på 56,43 millioner kroner, mot et negativt resultat på 119,35 millioner kroner i samme periode året før. Saga Tankers hadde i perioden driftsinntekter på 42,55 millioner kroner, mot 16,48 millioner kroner for et år siden.Ved utgangen av 1. kvartal 2017 har Saga Tankers en kontantbeholdning på 474,2 millioner kroner.Saga Tankers hadde 357,1 millioner kroner i aksjer som vurderes solgt, hovedsakelig i Pareto Bank med 191 millioner kroner.Her finner du kvartalstallene