Krakk, elendighet og en klar salgsanbefaling

Slik kan det gå.

Tirsdag kunne vi lese at RenoNorden vil ta avsetninger på rundt 240 millioner kroner før skatt relatert til tapskontrakter i 1. kvartal.Selskapet vurderer nå ulike tiltak for å effektivisere driften og kontrollere, og det ventes foreløpige konklusjoner av dette arbeidet i løpet av juni. I tillegg har RenoNorden hyret inn Carnegie for å bistå med å sikre en tilfredsstillende langsiktig finansiering.Da tirsdagen var over hadde aksjen stupt utrolige 51,14 prosent før den sluttet på 0,43 kroner.I onsdagens rapport fra Investtech får selskapet en klar salgsanbefaling.- RenoNorden ligger i en fallende trend. Den siste måneden har det vært tilstrekkelig med kjøpere ved 80 øre til å hindre videre nedgang, men disse har nå forsvunnet og pessimistene som ønsker å selge tvinges stadig lavere i kurs. Bruddet på støtten ved 80 øre signaliserer videre nedgang innenfor den fallende trenden. Negativ volumbalanse svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.Onsdag faller aksjen ytterligere. I skrivende stund står den i 0,39 kroner, ned 9,30 prosent.RenoNorden legger frem sine kvartalstall 9. mai.


Les også