Nå handles aksjene med rabatt

De tidligere substanspremiene er borte, og mange eiendomsselskaper handles nå til rabatt.

Nordiske eiendomsaksjer har svekket seg betydelig siden toppen i september i fjor. De tidligere substanspremiene er borte, og mange selskaper handles nå til rabatt. Det er først og fremst de mindre eiendomsselskapene utenfor hovedlisten som har hatt en nedgang, viser den nye rapporten Pangea Nordic Listed Overview fra Pangea Property Partners.– Etter en svært sterk kursutvikling over flere års tid har vi nå fått en priskorrigering i den børsnoterte eiendomssektoren, sier Mikael Söderlundh, partner og analysesjef i Pangea Property Partners, i en pressemelding.Siden rekordnoteringene i september i fjor har nordiske eiendomsaksjer falt fem prosent mens aksjemarkedet generelt har gått i motsatt retning og økt med tolv prosent. I Sverige, det største markedet i Norden, har eiendomsaksjer falt med seks prosent.– Dette er overraskende ettersom selskapenes underliggende eiendomsporteføljer har fortsatt å øke i verdi, men børsnedgangen drives antakelig av redselen for dyrere finansiering og nye skattereformer i fremtiden, fortsetter Söderlundh.Rapporten viser at kombinasjonen av stigende eiendomsverdier og synkende børskurser har ført til at eiendomsselskapene nå verdsettes nær sine substansverdier. De tidligere store substanspremiene har forsvunnet, og mange aksjeselskaper, ikke minst i Finland og Norge, verdsettes med en betydelig rabatt.– Rabatten i disse markedene er delvis motivert av dårligere likviditet og en forholdsvis liten børsnotert eiendomssektor, sier daglig leder og partner i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud, i meldingen.Sammenlignet med andre segmenter har de mindre eiendomsaksjene utenfor hovedlisten gått svakest og falt med hele 14 prosent siden september i fjor.– Mange av disse aksjene er volatile, og det vi ser nå er antakelig en reaksjon på noen av de ganske ekstreme prisøkningene som har vært de siste årene, fortsetter Bjølgerud.Det underliggende eiendomsmarkedet i Norden fortsetter å være sterkt med god likviditet, sterk vekst i leieprisene i mange byer og økt interesse fra internasjonale aktører som søker stabilitet.– Vi ser at utenlandske fond i økende grad kjøper, til og med i sentrale Stockholm, et marked der svenske institusjoner har dominert i lang tid, sier Bård Bjølgerud i meldingen.Transaksjonsvolumene i det nordiske eiendomsmarkedet utgjør 12,2 milliarder euro så langt i år sammenlignet med 15,6 milliarder samme periode i fjor. I Norge har det blitt gjennomført eiendomstransaksjoner for 3,1 milliarder kroner, noe som er 60 prosent høyere enn i fjor.