Negativt nytt fra RenoNorden

RenoNorden må ta grep.

RenoNorden vil ta avsetninger på rundt 240 millioner kroner før skatt relatert til tapskontrakter i 1. kvartal, opplyses det i en melding.Av dette gjelder cirka 16 millioner kroner for de siste ni månedene av 2017, 29 millioner kroner vedrører 2018, samt samme beløp for 2019, og cirka 26 millioner kroner for 2020. Deretter er beløpet fallende frem til og med 2027.Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler.Avsetningene vil ifølge meldingen ikke ha noe betydelig effekt på selskapets EBITDA i 1. kvartal, som er ventet å være i tråd med selskapets estimater publisert 20. mars i år.Basert på selskapets handel, forutsatt at det ikke blir forbedringer, og kapitalstruktur, forventer RenoNorden at de vil være i brudd med lånebetingelsen NIBD/EBITDA på fem (NIBD=netto rentebærende gjeld kan ikke overstige EBITDA mer enn 5 ganger) innen utgangen av 2. kvartal.Selskapet vurderer nå ulike tiltak for å effektivisere driften og kontrollere, og det ventes foreløpige konklusjoner av dette arbeidet i løpet av juni. I tillegg har RenoNorden hyret inn Carnegie for å bistå med å sikre en tilfredsstillende langsiktig finansiering.Les hele meldingen her.


Les også