Omsetningen faller og resultatet krymper

Eivind Yggeseth

I 1. kvartal 2017 fikk Kongsberg Gruppen et nettoresultat på 147 millioner kroner, mot 227 millioner kroner for et år siden.Resultat før skatt ble på 188 millioner kroner, mot et 299 millioner kroner året før.Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 220 millioner kroner, mot 283 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Kongsberg Gruppen hadde i perioden driftsinntekter på 3,72 milliarder kroner, mot 4,34 milliarder kroner for et år siden.Ordreinngangen er på 3,45 milliarder kroner, noe som gir en ordrereserve ved utgangen av kvartalet på 16,67 milliarder kroner.- Resultatet i 1. kvartal er som ventet noe lavere enn samme kvartal i fjor. Selv om enkelte av Kongsberg Maritimes markeder fortsatt er krevende, er trenden sammenlignet med de to foregående kvartalene positiv med tanke på kostnadsutvikling og lønnsomhet for forretningsområdet, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.Her kan du se presentasjonen LIVE klokken 08.15 Her finner du kvartalstallene Her finner du presentasjonen