Pareto-ansatt tiltalt for grovt bedrageri

Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot er ansatt i Pareto Securities og to andre.

Oslo 19970527: Økokrim - skilt - calling - ringeklokke - ved hovedinngang .Foto: Erik Johansen/Scan-Foto Johansen, Erik

Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot to ansatte i et meglerhus og en konsulent, fremgår det av melding. Økokrim navngir ikke disse. Ifølge tiltalebeslutningen dreier det seg Pareto Securities'  Petter Dragesund, tidligere Pareto-medarbeider Kjetil Sjursen og Jan Anders Vestrum.«De tre er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Opptil 12 selgere skal ifølge tiltalen ha blitt bedratt for sin avtalefestede godtgjørelse på opp mot 188,2 millioner kroner etter salg av aksjer i Crew Gold Corporation. De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet», heter det.Saken er ikke berammet ennå.Dragesund bestrider tiltalen:«Økokrim har tatt ut tiltale mot blant andre corporate-medarbeider Petter Dragesund og en tidligere megler i Pareto Securities i anledning en prisgarantiavtale ved omsetning av Crew Gold-aksjer i 2010. Dragesund bestrider tiltalen i sin helhet, men har likevel bedt om og fått innvilget permisjon fra sin stilling mens saken pågår», skriver meglerhusets toppsjef Ole Henrik Bjørge i en e-post til avisen.Dette skjeddeI februar og mars 2010 og i tiden etter ble 12 selgere forledet til å unnlate å gjøre sine rettmessige krav gjeldende mot Bluecone Ltd og/eller OAO Severstal og/eller Pareto Securities. Aksjene ble meglet av Pareto og solgt til Bluecone med en prisgaranti som ga selger krav på å få utbetalt differansen mellom salgskursen på 1,10 kroner og en eventuelt høyere kurs kjøperen handlet for de neste tre månedene. Ved å skjule Bluecones eller deres nærståendes aksjekjøp til betydelig høyere kurser i prisgarantiperioden ble selgerne holdt uvitende om betalingsforpliktelsen etter prisgaranti-avtalen var inntrådt.Ifølge tiltalebeslutningen var selgerne

 • Akershus Fylkskommunale Pensjonskasse: 80.774.567 aksjer
 • OP - Pohjola Pienyhtiöt: 15.000.000 aksjer
 • Financial Funds: 11.000.000 aksjer
 • Trafalgar AS: 9.410.476 aksjer
 • OP - Finland Small Firms Fund: 9.320.000 aksjer
 • Predator Capital Management: 4.050.000 aksjer
 • Ballista AS: 3.750.000 aksjer
 • Leif Höegh Stiftelse: 3.599.289 aksjer
 • Midelfart Invest AS: 3.000.000 aksjer
 • Reineskarvet AS: 2.627.919 aksjer
 • Alto Invest AS: 2.000.000 aksjer
 • Marinvest One Fund: 240.000 aksjer