I 2010 kjøpte PE-fondet KKR en andel 76,6 prosent av den norske IT-giganten Visma Group som er en ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon i Norden.Transaksjonen verdsatte Visma til om lag 11 milliarder kroner, inkludert 900 millioner kroner i kontanter og 4,5 milliarder kroner i gjeld. I 2014 engasjerte PE-fondet ABG Sundal Collier og Morgan Stanley for å selge eller børsnotere programvareselskapet, ifølge en artikkel fra Finansavisen.Det endte med at KKR solgte seg ned til 31 prosent i en transaksjon som verdsatte selskapet til 21 milliarder kroner, etter en nær dobling på fire år.Vurderer salgIfølge ikke-navngitte kilder som Wall Street Journal har snakket med skal KKR nå vurdere å selge resten av eierandelen sin i Visma.Den amerikanske avisen skriver at salget kan innkassere 1,1 milliarder dollar, eller om lag 9,4 milliarder kroner for KKR. 
Det betyr i tilfellet en kraftig verdiøkning for Visma.Siden 2010 har i så fall verdien av selskapet økt med rett i underkant av 20 milliarder kroner.HgCapital kjøpte forøvrig Visma av børs for vel 4,3 milliarder kroner vinteren 2006. 
Legger man til grunn et salg for 1,1 milliard dollar, gir det en implisert verdsettelse av selskapet på hele 3,55 milliarder dollar eller om lag 30 milliarder norske kroner.Hvem potensielle kjøpere er skal være ukjent, men det kan være nærliggende å tro at et av PE-fondene KKR eier Visma sammen med, skal være interessert i å øke sin egen eierandel, ifølge Wall Street Journal.KKR eier Visma sammen med HgCapital og Cinven som begge eier 31 prosent hver, mens de resterende syv prosentene er kontrollert av ledelsen.