Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne

Regjeringen ønsker en ny tiårs­periode med skatte­fritak for norsk­­kontrollerte rederier. Den ønsker også å utvide ordningen til å gjelde vindmøllefartøyer.

Nå jobber regjeringen med å få unntaket godkjent av EU, skriver Dagens Næringsliv.– Det er viktig for regjeringen å sikre gode og konkurransedyktige betingelser for denne næringen. Skatteordningen har vært godkjent av ESA med utløp 1. juli. Derfor har vi nå arbeidet med å notifisere en ny, sier finansminister Siv Jensen (Frp).Rederibeskatningsordningen innebærer at driftsinntekter fra rederivirksomhet er fritatt fra beskatning så lenge overskuddet beholdes i virksomheten. Ordningen har også inkludert seismikk- og andre fartøyer i offshorevirksomheten, og skal nå utvides til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekter.Finansministeren mener at utvidelsen passer godt med det grønne skiftet og en gradvis omstilling fra offshore petroleumsvirksomhet.Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund mener ordningen er svært viktig, spesielt for offshorebransjen og viser til oljepriskollapsen i 2014 som sørget for at oljeservicefartøyene mistet halvparten av inntektene sine på tre år, riggselskapene på to år.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker