Rødt i Grieg Seafood

I 1. kvartal 2017 fikk Grieg Seafood et nettoresultat på minus 60,1 millioner kroner, mot et overskudd på 190,9 millioner kroner for et år siden.Resultat før skatt ble på minus 69,3 millioner kroner, mot et overskudd på 252,2 millioner kroner året før.Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på minus 64,7 millioner kroner, mot et overskudd på 293,9 millioner kroner i 1. kvartal 2016. Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler (-196,2 millioner) bidrar til å forverre tallene.Grieg Seafood hadde i perioden driftsinntekter på 1,42 milliarder kroner, mot 1,3 milliarder kroner for et år siden.- Det er forventninger om begrenset global tilbudsvekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017. Slaktevolumet for Q2 2017 forventes å bli 18 000 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på åtte prosent i forhold til 2016, skriver Grieg Seafood i rapporten.Her kan du se presentasjonen LIVE klokken 08.00 Her finner du kvartalstallene Her finner du presentasjonen