Solid kvartal fra SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN tjener mer og mer penger som følge av høy kundevekst. 

Ivan Kverme

SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 358 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot 311 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per egenkapitalbevis ble 1,73 kroner, mot 1,49 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 454 millioner kroner, sammenlignet med 383 millioner kroner i fjor.Resultat før tap ble 544 millioner kroner, mot 553 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 522 millioner kroner, sammenlignet med 469 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Økningen i renteinntektene skyldes hovedsaklig økt volum på boliglån, opplyses det i en melding. Banken skriver i meldingen at resultatutviklingen hittil i 2017 preges av høy vekst i antall kunder, godt salg innen alle produktområder samt lavere tap.Videre opplyses det at soliditeten målt i ren kjernekapital er på samme nivå som ved utløpet av forrige kvartal.- Vi er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Det viser at vi lykkes med vår strategi som digital bank med en personlig og lokal signatur. Den digitale omstillingen av banken skjer i nært samspill med våre dyktige medarbeidere. Vårt mål er å være helt i front på digitale løsninger, og aller best på personlig rådgivning, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.Satser digitaltBanken opplever vekst også på andre områder enn utlån. - I tillegg til høy utlånsvekst lykkes vi godt med salget av andre produkter som eiendomsmegling, regnskapstjenester og forsikringsprodukter. Vi legger mye kraft i å utvikle nye digitale kundeløsninger og som skal sikre grunnlag for fortsatt høy vekst, sier Haugan, og legger til at han har stor tro på Vipps. - SpareBank 1 blir med sin eierandel på 25 prosent i nye Vipps sentral i å utvikle framtidens betalingsløsning. Vipps vil etablere seg som en enda sterkere og tydeligere ledende leverandør i det norske markedet, sier Finn Haugan.Les mer her.