Statkraft bedrer bunnlinjen

Statkraft leverer tall for 1. kvartal.

Statkraft hadde et resultat etter skatt på 2.749 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot 2.389 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultatet før skatt endte på 4.510 millioner kroner, mot 3.939 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Underliggende driftsresultat ble 4.313 millioner kroner, mot 3.114 millioner kroner i 1. kvartal 2016.Underliggende EBITDA ble på 5.186 millioner kroner, mot 4.001 millioner kroner i fjor.Underliggende netto driftsinntekter ble på 7.295 millioner kroner, mot 6.238 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Se rapporten og presentasjonen her.Følg presentasjonen LIVE her kl. 09.00