Statoil satser milliarder på digitalisering

Oljekjempen har planer om å øke den digitale satsingen sin kraftig frem mot 2020.

Statoil forventer å investere mellom én og to milliarder kroner i nye digitale teknologier frem mot 2020, og lanserer samtidig et eget veikart med syv spesifikke programmer for digitalisering.Som et ledd i den satsingen etableres derfor et eget senter som skal koordinere og lede digitaliseringen på tvers av selskapet.Digitaliseringen skal hjelpe til med å forbedre sikkerheten og effektiviteten til selskapets drift, og vil også være en del av Statoils teknologi- og forskningsprosjekter, opplyses det. - Vårt mål er å være en global digital leder innen våre kjerneområder, og vi trapper nå opp vår satsing for å gripe mulighetene den raske utvikling innenfor digital teknologi gir, sier konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre i en melding. Selskapet ser store muligheter som følge av den teknologiske utviklingen, og spesielt innen digitalisering av arbeidsprosesser, avansert dataanalyse, og når det gjelder robotikk og fjernstyring. - Digitalisering kan hjelpe oss å forbedre sikkerheten til operasjonene våre, både på bakgrunn av data som gir oss et bedre beslutningsgrunnlag, og gjennom redusert eksponering mot risikable operasjoner. En kombinasjon av digitalisering, standardisering og en kultur for kontinuerlig forbedring kan drive kostnadsreduksjoner og forme et grunnlag for økt verdiskaping og aktivitet, sier Sætre. Veikartet til Statoil inkluderer følgende syv programmer:

  1. Digital trygghet, sikkerhet og bærekraft
  2. Prosessdigitalisering
  3. Undergrunnsanalyse
  4. Neste generasjons brønnleveranse
  5. Fremtidens felt
  6. Datadreven drift
  7. Kommersielle innsikter


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker