Styremedlem trekker seg fra WR Entertainment

Selskapet som planlegger å lage film basert på bøkene om Morgan Kane, må se seg om etter et nytt styremedlem.

Kun fire måneder etter at H. Ulrik Knap ble utnevnt til nytt styremedlem i WR Entertainment, velger han å tre ut med umiddelbar virkning.Årsaken oppgis å være økende krav fra andre forpliktelser. Knap går imidlertid inn i selskapets "advisory board" sammen med Thomas Raaschou og Henning Øglænd. Styret vil i god tid vurdere utnevnelsen av et nytt styremedlem i samsvar med reglene i Loven om allmennaksjeselskaper, opplyses det. Finansdirektøren i Norwegian, Frode Foss, har siden januar vært styreleder i selskapet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også