Ulltveit-Moe på ferde i REC Silicon

Jens Ulltveit-Moe skal etter planen få levert over 50 millioner aksjer i oktober. Dette er kursen han må ut med.

Umoe AS har i dag videreført en tidligere inngått terminavtale om kjøp av 53.861.032 aksjer i REC Silicon ASA (REC) til kurs 1,1153 kroner per aksje. Leveringstidspunkt for aksjene er 31. oktober 2017.Umoe AS og nærstående parter eier etter dette fortsatt 573.840.870 aksjer i REC direkte og kontrollerer 53.861.032 aksjer gjennom terminkontrakter, totalt tilsvarende 24,68 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Umoe AS kontrolleres av Jens Ulltveit-Moe, som også er styreleder i REC Silicon ASA.Torsdag går aksjen for 1,08 kroner.