Wallenius Wilhelmsen Logistics endrer utbyttepolitikk

Wallenius Wilhelmsen Logistics vil endre utbyttepolitikken. Følg presentasjonen LIVE her.

Wallenius Wilhelmsen Logistics-styret skriver i rapporten for 1. kvartal at det er besluttet en ny utbyttepolitikk for selskapet. Målet er at utbyttet over tid skal utgjøre 30-50 prosent av selskapets resultat etter skatt.Det heter at styret ved fastsettelsen av størrelsen på utbytte vil vurdere fremtidig kapitalbehov for å sikre gjennomføringen av vekststrategien, samt behovet for å sikre selskapets økonomisk stilling, melder TDN Finans.Det vil ikke bli foreslått utbetaling av utbytte for 2016.I 1. kvartal 2017 endte WWASA opp med en EBITDA på 79 millioner dollar, mot 161 millioner dollar året før.Følg presentasjonen LIVE her fra klokken 08:30


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også