170 mister jobben i National Oilwell Varco

Inntil 170 ansatte står i fare for å miste jobben i National Oilwell Varcos norske virksomhet, går det frem av en pressemelding fra selskapet som er gjengitt av DN.«Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter», heter det i pressemeldingen fra selskapet. Siden oljeprisen begynte å falle har selskapet redusert staben med over 3.000 personer.