Astrup flagger i Storm Real Estate

Styremedlem Morten E. Astrup tok store deler av emisjonen i Storm Real Estate ASA.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Storm Real Estate ASA utløp mandag ettermiddag. Det er tildelt totalt 70 millioner nye aksjer, hver pålydende 0,40 kroner og til tegningskurs 0,40 kroner, fordelt på 161 tegnere.Samlet bruttoproveny for emisjonen er følgelig 28 millioner kroner, hvorav 13,28 millioner er tegnet og tildelt i henhold til garantiforpliktelsen som nærmere beskrevet i prospektet.Aconcagua Management Ltd, kontrollert av styremedlem Morten E. Astrup, har blitt allokert 19.951.544 nye aksjer. Ny beholdning er etter dette 23.880.399 aksjer, tilsvarende 27,03 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.Ørn Norden AS, 50 prosent eid av styremedlem Morten E. Astrup, har blitt allokert 904.226 nye aksjer. Ny beholdning er etter dette 1.082.286 aksjer, tilsvarende 1,23 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.Samlet beholdning for selskaper kontrollert av Morten E. Astrup er etter dette 24.962.685 aksjer og stemmer i selskapet (28,26 prosent), og passerer dermed flaggepliktgrensen på 25 prosent.Strategic Investments A/S, hvor Kim Mikkelsen er administrerende direktør og styremedlem, har blitt allokert 18.528.422 nye aksjer. Ny beholdning er etter dette 22.177.036 aksjer og stemmer (25,10 prosent), og passerer dermed flaggepliktgrensen på 25 prosent.