På Investordagen 2017, som ble arrangert den 14. juni i regi av Hegnar.no, holdt investor Arne Fredly et flammende foredrag om hvordan han tenker når han investerer i aksjer.Pris/Bok er et nøkkeltall han skuler mye til, og når Pris/Bok (aksjekursen/bokført egenkapital pr. aksje) passerer 2,1 begynner han å tenke på å komme seg ut. 
- Mens pris/bok på 1,2 vil gi deg 100 prosent avkastning, vil pris/bok på 2,7 gi en nedgang på 40 - 50 prosent på tre år. Kjøper du deg inn på pris/bok 2,4 eller 2,7 er du garantert døden, advarte han blant annet.
Les mer om hvordan Arne Fredly tenker når han investerer Oppdrettsaksjene har vi allerede sett påIfølge investopedia er P/B nyttig når man vurderer kapitalintensive virksomheter, banker- og finansaksjer - med store eiendeler. forklaringen på investopedia
P/B anses å være nyttig når man vurderer kapitalintensive virksomheter, banker- og finansaksjer - med store eiendeler i balansen (i boken). Det passer også med at Fredly tilsynelatende har hatt et ekstra fokus på nettopp kapitalintensive aksjer og på finans- og bankaksjer.Billige og dyreSelv om det bare er et par finansaksjer i OBX-indeksen, som basert på P/B alene fremstår som mulige kjøpskandidater, er det flere interessante P/B-tall.Interessant er det i hvert fall at fire selskaper som er ventet å gå med store underskudd i år, har en veldig lav P/B. Det kan for eksempel tenkes at selskapene ikke har tatt de nedskrivningene de skulle enda. P/B er av den grunn ikke det ultimate forholdstallet som trumfer alt.Aksjer som ser billige ut kan også være veldig farlige.Det kan også være interessant å ta en titt på bunnen av oversikten. Her har vi veldrevne selskaper, tildels også kapitalintensive. , og basert på P/B er de fullt priset, og vel så det. Basert på P/B alene fremstår ikke noen av aksjene fra Grieg Seafood og nedover som spesielt attraktive. Norwegian, Telenor og Schibsted ser også dyre ut.Litt mer Pris/BokP/B forteller investorer om et selskap kan være overvurdert (høy P/B) eller undervurdert (lav P/B).Til tross for sin enkelhet vil imidlertid ikke det å kjøpe en aksje med lav P/B nødvendigvis gi en høy avkastning. Eller det å kjøpe en aksje med høy P/B nødvendigvis gi en lav avkastning. Men det kan være en rettesnor hvis man sitter i en aksje som har steget mye, og gevinsten er stor. For andre aksjer, der verdiene i stor grad består av langt mindre håndfaste eiendeler, er den ikke så anvendelig. Microsoft har for eksempel sjelden vært handlet til en P/B under 10, fremgår det av .Herav, men uten sammenligning for øvrig, er kanskje ikke P/B så nyttig i tilfellet Nordic Nanovector. Ikke P/E heller for den del. Der er det mye tro, håp og kjærlighet som styrer.